שעון באמצע התפילה

הקדושה שבתפילת מוסף, קדושת "כתר", היא שיאה של תפילת הציבור בשבת בבוקר.
פעם אחת, בשעת קדושת "כתר", הוציא רבי אלימלך מליזַ'נְסְק את שעונו והביט בו. כששאלו אותו למה עשה זאת סיפר:
"בשעת קדושת 'כתר' הרגשתי מתיקות גדולה כל כך עד כלות הנפש. וירא הייתי שמא תכלה נפשי ואמות, חלילה, מגודל המתיקות. ולכן הייתי מוכרח להביט על חפץ של חולין, כדי להמשיך ולהחזיק את הנפש בתוך הגוף."