שעה בכל יום

אדם אחד עשה כיסא לרבי נחמן מברסלב, והכיסא היה נאה מאוד ומחוטב בציורים נאים.
שאל ר' נחמן את האיש: "בכמה זמן עשית את הכיסא?"
"בחצי שנה," ענה.
– "ובמשך כל היום כולו עבדת?" שאל הרבי, שכן הכיסא היה מלאכת מחשבת ממש.
"לא, בכל יום עבדתי שעה אחת."
"אם כך," קרא הרבי, "הרי במשך חצי שנה נשאת אותי במחשבתך בכל יום שעה אחת!"