שלוש התשובות

פעם אחת ביקר רבי שמחה בונים מפשיסחה אצל אחד מצדיקי הדור.
שאל אותו הצדיק "למה אתה לובש מעיל לבן כדרכם של צדיקים גדולים?"
ענה לו ר' שמחה בונים: "אני עיוור, ומה שמלבישים אותי אני לובש."
שאל אותו הצדיק: "מה משמעותו של המנהג שאתה נוהג לברך בשבת על שתים עשרה חלות?"
ענה לו ר' שמחה בונים: "גם האר"י שהנהיג את המנהג לא ידע והתפלל לגלות את הטעם, כמו שכתוב בשירו: 'יְגַלֶּה לָן טַעְמֵי, דְּבִתְרֵיסַר נַהְמֵי' שתרגומו: יגלה לנו הטעמים של תריסר הלחמים."
שאל אותו הצדיק: "מאיזה ספר אתה מלמד את תורתך?"
ענה לו ר' שמחה בונים: "כתוב 'זֶ֣ה סֵ֔פֶר תּוֹלְדֹ֖ת אָדָ֑ם' (בראשית ה, א) אז גם אני מלמד מתוך תולדות האדם."