שלום לך אורחת

כאשר אירע שאחד מן החגים חל במוצאי שבת, היה ר' נפתלי מרוּפּשיץ נוהג לקצר בסעודה השלישית, המתקיימת לקראת צאת השבת. באותם הזמנים היה אומר: "אוי, שבת, שבת! אורחת חשובה את לי מאוד. אך סלחי לי – הנה הגיע אורח חשוב עוד יותר – החג הגיע! הן זהו אורח שמגיע רק שלוש פעמים בשנה." אחר כך היה מזדרז ומברך את ברכת המזון, כדי להוציא את השבת ולהכניס את החג בביתו.
ובשנים שבהן חל תשעה באב במוצאי השבת, היה מאריך ר' נפתלי את הסעודה השלישית בניגונים ובזמירות, ואומר: "אוי שבת, אורחת יקרה שלנו! נעכב אותה עוד מעט בביתנו. ואתה – תשעה באב – המתן בסבלנות, כי אינך רצוי אצלנו, והלוואי ולא היית מגיע כלל! המתן לך, ואנו נמשיך להתעלס וליהנות בחברת השבת, ולשיר ולזמר לכבודה."