שהחסידים יחלמו

נושאים:

חסיד אחד בא אל היהודי הקדוש מפשיסחה וסיפר לו: "אבי עליו השלום בא אליי בחלום והודיע לי שאני מתאים להיות רבי."
שמע היהודי הקדוש, וצחק.
לא עבר זמן רב, ושוב בא אותו חסיד וסיפר: "אבי המנוח חזר ובא אליי בחלום, והודיע לי שאני כבר מוכן להיות רבי."
אמר לו היהודי הקדוש: "אם יבוא שוב אביך בחלום אמור לו, שלא אליך הוא צריך לבוא בחלום, אלא אל החסידים…"