רופא מסתורי

כשהיה רבי יצחק מאיר מגור ילד כבן שלוש, חלה מאוד ומצבו היה מסוכן. בייאושה יצאה אמו, חיה שרה, אל הרחוב ושם עמדה ובכתה.
פתאום עמד לידה איש לבוש בלבוש מודרני, כגרמני, ועל צווארו תלוי תרמיל מסע עשוי עור. "מדוע את בוכה כל כך?" – שאל האיש. כשסיפרה לו אמר: "אני רופא, ויש בתרמיל שלי סמי מרפא."
הביאה אותו חיה שרה אל ביתם, והאיש עשה מה שעשה והוטב לילד. כשנודע בעיר על הרופא החלו לבוא אל הבית כדי להזמינו לביתם של חולים נוספים. אבל הרופא פתאום נעלם. חיפשו אותו בכל העיר ולא מצאו.
לימים אמר ר' יצחק מאיר כי היה זה אליהו הנביא: "אבי, שהיה במקום, לא ראה כי זה אליהו הנביא. ידע אבי כי לאליהו יש אזור עור שהוא כורך על מותניו, כפי שכתוב. ולא ידע כי לפעמים, בשביל החולים, תלוי האזור על צווארו."