רודפים אחרי היצר

נושאים:

פעם אחת בא רבי פנחס מקוריץ אל בית המדרש וראה את החסידים יושבים יחד. שאל אותם הרבי: "במה אתם עוסקים?"
פחד גדול נפל על החסידים ולבסוף הודו ואמרו: "אנחנו דואגים מן היצר הרע, שהוא רודף אחרינו."
– "בהמות!" גער בהם הרבי, "הוא רודף אחריכם? הלוא אתם רצים אחריו." אחר כך הוסיף ואמר: "אבל אחריי הוא אכן רודף, שאני בורח מפניו."
אחר כך בא אחד החסידים לפניו ושאל כיצד להימלט מן היצר הרע. "לא טוב הדבר שאנחנו נסים מפניו, והוא רודף אחרינו," אמר ר' פנחס, "אבל אתן לך עצה – למד את הספר 'תולדות יעקב יוסף'. ספר זה הוא תורה מגן עדן, ואם תלמד אותו יעזור לך השם שתינצל מן היצר הרע."