רודף או בורח?

פעם ראה רבי לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב אדם ההולך בשוק במרוצה ובחיפזון. שאל אותו: "מדוע אתה רץ? ולשם מה?"
– "אני רודף אחר פרנסתי", השיב האיש.
אמר לו הרבי: "ומניין אתה יודע שפרנסתך נמצאת לפניך, אולי היא נמצאת מאחוריך, ואתה מתרחק ובורח ממנה!"

אריאל זילבר מספר סיפור