רוב אשכנזי

פעם אחת שאלו החסידים את רבי יצחק מאיר מגור:
"הנה רוב היהודים הגרים בוורשה יראי שמיים הם וחסידים, ובכל זאת תמיד נבחרים למועצת העיר רק אשכנזים – יהודים מודרניים בנוסח גרמניה הרחוקים מתורה ומצוות. מדוע?"
אמר להם הרבי: "פשוט הדבר. אמנם האשכנזים שפרקו עול תורה ומצוות הם רק מיעוט בקרב יהודי העיר, אבל בכל שאר היהודים נמצא גם כן איזה אשכנזי קטן. חלק זה שנמצא בכל שאר היהודים שבוורשה הוא שהפך את האשכנזים לרוב."