רבי בתוך לבי

רב אחד ביקש מרבי יהודה צבי מסטרֵטין שיספר לו מדברי התורה של רבו הנודע, רבי אורי צבי מסטרליסק, "השַׂרַף".
אמר לו ר' יהודה צבי: "תורתו של רבנו השַׂרַף היא כמו המָן שאכלו בני ישראל במדבר, שעליו נאמר שהיה נבלע בגוף עד שלא היה הופך לפסולת (תלמוד בבלי, יומא, דף עה עמוד ב)."
לאחר שהפציר בו עוד שיספר על רבו, פתח ר' יהודה צבי את חולצתו, הצביע על חזהו ואמר: "הבט אל תוך לבי, אז תדע מיהו רבי."