קפוץ!

אמר הרבי מקוצק:
הקדוש ברוך הוא הכין סולם שבו הוא מוריד את נשמות בני האדם מן העולם העליון אל העולם הזה. אבל לאחר שירדו הנשמות למטה נלקח הסולם, והן אינן יכולות לשוב ולטפס בו.
אחר כך נקראות הנשמות לעלות בחזרה, אבל אין להן כיצד לטפס למעלה.
יש שאינם מנסים כלל לעלות ואומרים: איך נעלה לשמים בלי סולם?
אחרים מנסים כמה פעמים לקפוץ למעלה וחוזרים ונופלים. אחרי כמה פעמים שנפלו מפסיקים גם הם לקפוץ.
ויש כמה נבונים. הם יודעים שאין דרך לעלות, ואף על פי כן אומרים לעצמם: אין ברירה, אלא לקפוץ. אנחנו נעשה את המאמץ מצדנו, ואם ירצה ה' יעזור לנו ויעלה אותנו אליו. על אלו מרחם הבורא ומעלה אותם אל על.