קלפים של תשובה

אחד מן החסידים התלונן פעם לפני ר' זאב מז'בַּריז' על יהודים המכלים את לילותיהם במשחקי קלפים.
כששמע זאת אמר הרבי: "אין לי ספק כי גם יהודים אלו רוצים לעבוד את הבורא. בזכות משחקי הקלפים הם מרגילים את עצמם להיות ערים בלילה, כדרכם של עובדי השם בעלי הנפש. כשיצליחו בכך, אז בוודאי יעבדו את בוראם ויעשו תשובה שלמה".