קליפת הכעס

פעם אחת הגיע הבעל שם טוב אל מבשלת שיכר גדולה שהייתה שייכת לאדם עשיר מאוד.
פועלים רבים טרחו סביב עשרים וארבע קדרות גדולות שבהן התבשל השיכר, ומשגיחים שהיו שם בדקו שהפועלים עושים את עבודתם כראוי.
באותו היום ראה האיש העשיר כי אין סדר, והמשגיחים אינם עושים את עבודתם כראוי. כעס מאוד האיש על המשגיחים, ונזף בהם כי הם גורמים לו הפסדים ונזקים. בתוך כך שמע שהבעל שם טוב בא. רץ העשיר לקראתו לקבל את פניו.
שאל אותו הבעש"ט: "מי אתה?"
ענה לו האיש: "הלוא אתה מכיר אותי. אני בעל הבית כאן!"
אמר לו הבעש"ט: "אלמלא ידעתי שאתה גר כאן, לא הייתי מזהה שאתה בעל הבית, כי בשעה שכעסת על אנשיך באה קליפת הכעס הגדול שכעסת, והתלבשה עליך מכף רגל ועד ראש, עד שלא היה אפשר לזהות אותך.
מעתה היזהר שלא לכעוס – וגם אני מקבל על עצמי מהיום שלא לכעוס על שום אדם, אפילו על משרתי הגוי, אלכּסֵיי, כי ראיתי היום עד כמה מזיק הכעס."