קיצור תולדות הפרשה

כשנעשה הרב הקדוש רבי נפתלי ז"ל אב בית דין ברוּפּשִיץ, אמר בדרשתו הראשונה: "מקובל שבדרשה טובה הרב צריך לומר דברי אמת, לדבר בקיצור ולעסוק בפרשת השבוע. ובכן האמינו לי שאיני יודע מהי פרשת השבוע – זהו דבר אמת, קצר, העוסק בפרשת השבוע…"