צדיק נסתר

רבי נפתלי מרופשיץ נסע עם חסיד בשם אלימלך, והשניים ראו בדרכם איש נושא כד מים על כתפו. אמר ר' נפתלי: "הבט לשם אלימלך, גם זה אחד מל"ו צדיקים."
נסע ר' נפתלי לדרכו ואלימלך עקב אחרי האיש. ראה אלימלך שכל שעות היום שואב האיש מים לבתי המשפחות בעיר ובלילה ישן כאבן בבית המדרש.
שאל אלימלך למקום מגוריו של שואב המים. היה זה בית קטן ונמוך, ללא חלונות, בקצה העיירה, ודרך צוהר קטן ראה אלימלך שבלילה יש אור בבית. ביום לא ראה דבר. בשבת אחר הצהריים אמר אלימלך לעצמו: "יהיה מה שיהיה. אדפוק על הדלת, הרי יתנו לי להיכנס." אולם כשדפק על הדלת אמר לו האיש: "שוטה שכמוך, גם כך הראיתי לך יותר מדי."