צדיקים של שקר

אמר היהודי הקדוש מפשיסחה:
כשיבוא משיח צדקנו יבואו כל הצדיקים ומנהיגי ישראל לקבל את פניו, וכל אחד מהם יבוא עם חסידיו. יביט המשיח על כמה מהם ויאמר: "לך מכאן, אתה והחסידים שלך."
כשישמעו זאת החסידים יבואו אל המשיח בבכי ויאמרו: "משיח צדקנו, מה חטאנו ואשמנו? הלא האמנו כי הוא צדיק אמת, ומה יכולנו לעשות
?"
אז יענה המשיח ויאמר: "כל חייו צריך אדם לבקש מן הבורא כי יזכה להיות מחובר לצדיק אמיתי. מי שירצה זאת באמת ובתמים – יסייע לו השם יתברך בכך ו'לֹא יִמְנַע טוֹב לַהֹלְכִים בְּתָמִים' (תהלים פד, יב). ואתם – אם הייתם רוצים באמת להיות קשורים בצדיק אמיתי, היה הקדוש ברוך הוא מסייע בעדכם, אלא שאתם לא רציתם את האמת לאמיתה."