פרנסה מובטחת

אמר רבי יצחק מוורקי: "אומר לכם מהו ביטחון בקדוש ברוך הוא. ראיתי פעם אדם הגון שהצטיין במידת הביטחון באלוהיו.
אדם זה לא עשה דבר לפרנסתו אלא עסק תמיד בתורה. ובכל עת שהיה צריך לאכול רכן אל הארץ, ומצא ממון המספיק לסעודתו. כך חי ומזה התפרנס."