פרוצה או עגונה

כאשר היה רבי יצחק מווּרקִי בעיר ורשה, באה אליו אישה אחת וילד בזרועותיה. בעלה הוגלה לסיביר כבר לפני שבע שנים, וכעת ביקשה, שיעזור הרב וישתדל בעבור בעלה, אולי יביאו אותו אל מקום שיש בו רב, כדי שיוכל לשלוח לה גט, ולהתיר לה בכך להינשא מחדש.
תמהו הנוכחים על חוצפתה של האישה. הלוא ילד כבן שנתיים בידיה, שהרתה אותו לזנונים, ללא גט מבעלה. ומה לזונה זו כאן?
אז פנה הרבי אל אחד מחשובי החסידים, רבי מוֹטְל מקַלוֹשין, ואמר: "רחמנות. ראוי מאוד לרחם עליה! – הנה אישה זו יכולה להמשיך ולחיות עם איש אחר בעבֵרה, אלא שהיא רוצה לעשות זאת באופן הראוי והמותר!"
אז השתדל ר' מוטל, שהיה עשיר גדול, לסייע לאותה האישה, עד שהצליח בכך.