פירוש מחויט

פעם אחת, בשעת התפילה בליל יום הכיפורים, שאל רבי שלום מבֶּלז את חסידיו: "היכן הוא החייט מבּרוֹדי? אני זקוק לו!"
חיפשו את החייט בין המתפללים הרבים שהיו בבית הכנסת, והביאו אותו אל הרבי.
אמר לו רבי שלום: "אמור נא לי, מהו פירוש הפסוק 'אִם עֲו‍ֹנֵינוּ עָנוּ בָנוּ' (ירמיהו יד, ז)?"
השיב לו החייט: "וכי לא יודע הרבי? הלא פירושו – על אף שעווינו וחטאנו לך, ריבון העולמים, עם כל זאת אנו בניך."
יהודי פשוט ועם-הארץ היה החייט, ולא ידע להבחין בין המילה "עָנוּ" לבין "אָנוּ". וכך קרא את הפסוק: "אִם עָוִּינוּ – אָנוּ בָּנָיו".
התפעל מאוד הרבי מפירוש זה, והיה חוזר ומזכיר אותו, ולא הסביר את סיבת הדבר.