עצה משמים לשיחה עם הבריות

מספרים על הבעל שם טוב שמרוב דבקותו בקדוש ברוך הוא לא יכול היה לשוחח שיחה רגילה עם בני אדם, והיה מדבר דברים מוזרים.
היה לבעל שם טוב מורה מן העולמות העליונים, הנביא אחיה השילוני, שהיה מתגלה אליו ומלמד אותו סודות עליונים. נתן לו עצה, לומר בכל יום את הפרק "אַשְׁרֵי תְמִימֵי-דָרֶךְ" בתהלים (פרק קיט) ועוד כמה פרקים, ולימד אותו חכמה.
כך סייע לבעל שם טוב לדבר עם בני אדם בלי לבטל את דבקותו בקדוש ברוך הוא.