עוף טוב הכל טוב

פעם אחת הגיעה לבית מדרשו של רבי נפתלי מרוּפּשִׁיץ שאלה הלכתית בנוגע לעוף מסוים, אם הוא כשר או טרף, כי עוף שקיים בו מום גופני שסופו למות ממנו, הרי הוא טרף.
פסק ר' נפתלי שהעוף כשר לאכילה, ואילו תלמידיו התווכחו בפלפול וטענו שהעוף טרף. השיב ר' נפתלי על טענותיהם בסברות חדשות כדי לחזק את הטיעון שלו, ולבסוף הכריע ואמר: "אני פוסק שהעוף הזה כשר ואין להפר את דברי."
אחר כך בא אליו אדם עם פתק ובו בקשה שיירפא ממחלה מסוימת. ענה רבי נפתלי ואמר: "לפני שבאת הגיעה אלי שאלה על דינו של עוף שהייתה לו אותה המחלה, ואני פסקתי שמחלתו אינה ממיתה ולכן אינו טרף, ומכאן בוודאי שגם אתה תירפא."