עולם הפוך

רבי לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב רגיל היה לומר: "עולם הפוך אני רואה. פעם היו אנשי ישראל אומרים רק אמת בצאתם אל הרחוב ואל השוק, ואילו בבית הכנסת העזו לומר דברי שקר. ואילו היום – להיפך: כולם דוברי שקר בשווקים וברחובות, אבל בבית הכנסת ובבית המדרש כולם דוברי אמת. תשאלו כיצד? הנה פעם, כאשר האמת והאמונה היו נר לרגלם של בני עמי, היו מקפידים לסחור ביושר ובאמת. ורק כשהיו באים אל בית הכנסת ובית המדרש ואומרים את המילים שבתפילת הווידוי 'אשמנו, בגדנו, גזלנו', העזו לשקר. כי הרי לא אשמו ולא גנבו ולא גזלו דבר.
ואילו היום, המצב הפוך. קשה מאוד למצוא סוחר ישר האומר אמת, אולם שכשהם באים לבית הכנסת ואומרים 'אשמנו, בגדנו, גזלנו', הנה כולם דוברי אמת…"