עבודת השם למדתי מנפח

היהודי הקדוש אמר לחסידיו שהוא זכה לכל גדולתו בזכות נפח אחד.
בצעירותו היה היהודי הקדוש דר בבית חותנו בעיר אפטא, ובשכנותו התגורר נפח שהיה עסוק בעבודתו כל היום. בשעת לילה שמע היהודי הקדוש כי הנפח ממשיך ומכה בקורנסו (בפטישו). אמר בלבו: "נפח זה מאחר לישון ועובד קשה כל כך כדי לפרנס את עצמו בעולם הזה, ואיך אוכל אני להפסיק את לימודי ולהפסיד את חיי העולם הבא שלי בשינה?"
כששמע הנפח את קול לימודו של היהודי הקדוש אמר גם הוא בלבו: "כיצד אוכל להפסיק לעבוד ולשכב לישון כשאברך זה עדיין לומד?"
וכך היה גם בבקרים: כשהיה שומע את הנפח יוצא לעבודתו לפני עלות השחר היה אומר לעצמו: "אם הנפח הזה משכים לעבודתו רק כדי להרוויח כסף איך אוכל אני להמשיך ולישון?"

מרלין וניג מספרת ...