ספר שנקרא מאליו

נושאים:

סיפר רבי יצחק מנשכיז:
פעם אחת התגלה הרמב"ם ז"ל לפני אבי, רבי מרדכי מנשכיז, ושאל אותו מדוע אינו לומד בספרו "היד החזקה".
השיב אבי כי הוא טרוד באנשים הפונים אליו בבקשות, ואין לו זמן להתפנות וללמוד בספרו.
אז ענה לו הרמב"ם, כי לכל הפחות יהיה מונח ספרו תמיד על שולחנו של אבי, ואם יקיים זאת מבטיח הוא לו, כי בכל פעם שיבוא חולה לפניו שיצטרך רפואה, אם יפתח אבי את ספרו ויביט בו, יתגלה אליו הרמב"ם ויאמר לו מהי הרפואה עבור אותו חולה.
וכך היה, בביתו של אבי ספרו של הרמב"ם לא זז משולחנו לעולם.