ספר מן השמים

תמה היה רבי שמחה בונים מפשיסחה, מדוע נכתב בשולחן ערוך כי אין תלמידי חכמים בימינו. זכה רבי שמחה בונים להסתופף בצלם של החוזה מלובלין ו"היהודי הקדוש" מפְּשיסחָה. עוד צדיקים רבים אחרים הכיר רבי שמחה בונים, שהיו מלאים באור תורה וקדושה. הייתכן שכל אלה אינם נקראים תלמידי חכמים?
עודו יושב ומשתומם על הדבר, והנה באה לפניו ילדה קטנה, בתו של רבי ירחמיאל שהוא בנו של "היהודי הקדוש". בידה של הילדה היה הספר "שבט מוסר", ומסרה אותו אל ר' שמחה בונים. ראה ר' שמחה בונים, והנה דף אחד מן הספר מקוּפָּל, כסימן לפתוח שם ולעיין. פתח וראה כי כתוב שם שיש תלמידי חכמים אפילו בזמן הזה. שקטה רוחו של ר' שמחה בונים, ושמח מאוד על הכתוב בספר.
לפלא היה בעיניו כיצד הרגיש ר' ירחמיאל במה הוא (ר' שמחה) מהרהר באותה שעה, עד ששלח את בתו לתת בידו את הספר.
אחר זמן, שאל ר' שמחה בונים את ר' ירחמיאל על הספר ששלח לו, וכיצד ידע על כך. "לא שלחתי לך שום ספר," ענה ר' ירחמיאל.
קראו לבתו הקטנה ושאלו אותה מה אירע. אמרה הילדה: "איש אחד זקן נתן לי את הספר, וציווה עליי להביא אותו אל ר' שמחה בונים."
כששמע זאת ר' שמחה בונים, אמר: "אין זה אלא אליהו הנביא הזכור לטוב. הוא שנתן בידה את הספר."
"ואולם," הוסיף רבי שמחה בונים, "מהיכן היה לאליהו הנביא הספר הזה? לא ייתכן כי לקח מאדם אחר ללא רשות. ואם כך, ספר זה מן השמים הוא."
לימים העיד תלמידו של ר' שמחה בונים, כי ראה את הספר בבית רבו ולמד בו. ויש האומרים כי הספר עודו בביתם של משפחת האדמו"רים מחצר אלכסנדר.