סיפור מכונן

נושאים:

אמר רבי יעקב יוסף מאוסטרהא: כתוב "וִיסַדְתִּיךְ בַּסַּפִּירִים" (ישעיהו נד, יא). "סַּפִּירִים" אלו סיפורים, סיפורי הצדיקים.