סיפור לידה

כשאישה מתקשה ללדת, מקובל בקרב חסידי רוּז'ין לספר באוזניה מעשה זה:
א. פעם אחת נפגש רבי מרדכי מצֶ'רנוֹבִּיל עם רבי ישראל מרוּז'ין, שהיה אחיינו, ובא אליהם בעלה של אישה אחת שהתקשתה ללדת לבקש את עזרתם.
שני הצדיקים חלקו כבוד זה לזה, ולכן איש מהם לא הסכים לקחת את כסף "פדיון הנפש" שהביא בעלה של האישה לתת בידיהם. לבסוף פתח הרב הצדיק מרוז'ין את פיו וסיפר:
"מעשה שהיה בעיר רומא, שם יושבים ראשי הכמרים ושם בתי מדרשם. והייתה שם אישה אחת נכרייה, שהייתה מלומדת מאוד בספרי חוקותיהם. והתקנאה האישה בגדולת הכמרים ובכבודם, עד שהחליטה ללבוש בגדי גבר. הצטרפה האישה לתלמידי הכמורה, וכשהיא מחופשת הצליחה להיכנס לבית המדרש שלהם.
עלתה האישה על כל התלמידים ולמדה היטב בספרי חוקותיהם. באותו הזמן מת ראש הכמרים, והתחילו לחפש אחד מגדולי התלמידים שישב בָּראש על מקומו.
לבסוף מצאו את האישה וסברו שהיא זכר, ומיד הושיבוה להיות להם לפּוֹפּ – אפיפיור.
אבל היא הלכה בדרך אישה מנאפת והרתה לזנונים, וכבר קרבו ימיה ללדת.
באותה העת הגיע יום חג גדול, יום שבו מתקבץ קהל רב ברחוב העיר, וראש הכמרים אמור לדרוש לפני הקהל.
נאלצה האישה לעמוד לפני הקהל, אף שלידתה קרבה לבוא. והנה, תוך כדי שעמדה לפניהם, אחזוה חֶבְלֵי לידה, ונפתח רחמה, וילדה ילד. מובן שהדבר עורר מהומה גדולה. ומאז קבעו הכמרים תקנה חדשה, שכאשר ירצו למנות לעצמם אפיפיור חדש, יבדקו תחילה אם זכר הוא או נקבה."
כשסיים הרבי מרוז'ין את סיפור המעשה קרא: "מזל טוב, מזל טוב!" ולבעלה של האישה אמר: "שוב לביתך כי אשתך ילדה כעת בן זכר."

ב. אחר כך אמר רבי מרדכי מצֶ'רנוֹבִּיל לרבי מרוז'ין: "מופלא בעיניי שעשית פדיון נפש על ידי סיפור של מעשה. אני רגיל לסייע על ידי תיקון הנשמות ואותיות התורה. הרי יש שישים ריבוא (600 אלף) אותיות בתורה, וכנגדם עומדות נשמות ישראל. וכשאדם חוטא – הוא פוגם באות התורה השייכת לנפשו. ובכן, מוצא אני את האות הפגומה ומתפלל כדי לתקן את הפגם."
ענה הרבי מרוז'ין: "עד שתסיים מלאכה זו, איך יעמוד האדם בסבלה של הנפש? אבל המעשה שסיפרתי אני שווה לכל נפש, ואפילו איש פשוט יכול להביא ישועה על ידו. מלאכה זו למדתי מאליעזר עבד אברהם. בהיותו בבית רבקה אמר אליעזר: 'לֹא אֹכַל עַד אִם דִּבַּרְתִּי דְּבָרָי' (בראשית כד, לד), ולפני שאכל החל בסיפור המעשה שקרה לו. ראה אליעזר כי המאכל שלפניו צריך תיקון רוחני ועשה את התיקון הנדרש על ידי סיפור המעשה. לכך גם נתכוון המדרש כשאמר: 'יפה שיחתן של עבדי אבות' – הלא זה אליעזר – 'מתורתם של בנים' (בראשית רבה, פרשה ס'), כלומר: הפעולה שפעל אליעזר על ידי סיפור המעשה מועילה יותר מזו הנעשית אפילו על ידי התורה."

קראו עוד