סוסים כבני אדם

עגלון אחד בא לפני רבי ישראל יצחק מאלכסנדר והתלונן בפניו שסוסו אינו רוצה לאכול.
שאל אותו הרבי:
"וכיצד אתה נוהג כשאתה אוכל?"
"כדרך כל העגלונים," – השיב האיש – "בבוקר, בקומי משנתי אני נוטל את ידי, ובערב, קודם שאני הולך לישון, אני מברך ברכת המזון."
אמר לו הצדיק:
"מפני שאתה נוהג כבהמה, סוסך נוהג כאדם. תתחיל להתנהג כאדם ואז סוסך יאכל כבהמה."