סול א-קוקוש מאר

רבי אייזיק מקאליב היה נוהג לטייל בין רועים ועובדי אדמה בהונגריה, ומהם אף למד כמה ניגונים ידועים. שיר רועים כזה הוא "סול א-קוקוש מאר" (קורא התרנגול), שרבי אייזיק היה שר בהתלהבות. את השיר הזה נוהגים לשיר עד היום בחצרות החסידים.
וכך היה שר ר' אייזיק:
"קורא התרנגול –
הנה הבוקר אור,
ביער ירוק, בשדה רחוק,
מחכה לי הציפור.
הו, מה יפית ציפור, כמה יפית מפז!
צהובת רגל, צהובת רגל, והמקור זהב!
חכי ציפור חכי
חכי עוד רגע קט
ברצות השם יתברך
אפגוש בך ואשמח!
מתי יקרה זה כבר?
'ייבנה המקדש,
עיר ציון תמלא!'
הו אז זה כבר יקרה…"