סגולה לאהבת שמים

שאל [צדיק] חסיד אחד את רבי יהודה צבי מסטרטין: "שמעתי עליך שאתה נותן סגולות שמועילות לרבים. תן לי בבקשה סגולה ליראת שמים."
ענה לו רבי יהודה צבי: "סגולה ליראת שמים אין לי. סגולה לאהבת שמים יש לי."
ענה לו החסיד: "אדרבה, אהבת שמים גדולה מיראת שמים. תן לי בבקשה סגולה לאהבת שמים."
השיב לו הרבי: "אהבת ישראל היא סגולה לאהבת שמים. מי שאוהב את הבריות, יכול בנקל להגיע לאהבת שמים."