מתכון לשינה

כך היה נוהג רבי חיים מצַאנְז ללכת לישון. בשעת לילה מאוחרת, לאחר חצות וקרוב לאשמורת הבוקר, היה עולה על מיטתו לישון.
לפני שהחל לקרוא את קריאת שמע שעל המיטה היה אומר: "היה לנו את הרמב"ם, שהיה יחיד ומיוחד בדרכי החקירה הפילוסופית. היה לנו גם את האר"י הקדוש, שהיה יחיד ומיוחד בתורת הקבלה. וכן רבי דוד סֶגַל, בעל ה'טוּרי זהב', גם הוא היה לנו יחיד ומיוחד בתורת הנגלה. על דעת כל אלה הנני אומר – 'שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד' (דברים ו, ד)."
אחר כך היה ממשיך וגומר את קריאת שמע, נשכב על המיטה, ובתוך נשימה אחת היה נרדם וישן שינה טובה ומתוקה.
כך נמשך הדבר כמה רגעים, ואחר כך היה קם כארי לעבודת השם יתברך.
על דבר זה אמר הרבי: "שני דברים ביקשתי מן השמים, ובשניהם נענו לי – שלא אצטרך לישון הרבה, ושאירדם מיד כשאניח את ראשי על מיטתי."