משל השיכור והפיכח

סיפר הבעש"ט משל:
ביער אחד שכנה חבורת שודדים, והייתה סכנה גדולה לעבור בו. פעם אחת הלכו שניים ביער, אחד שיכור והשני פיכח. תפסו אותם השודדים, גזלו את כספם, הכו ופצעו אותם ולא השאירו להם אלא את נפשם בלבד. אחר כך המשיכו השניים בדרכם ופגשו אנשים שבאו לקראתם.
כמה מן האנשים שאלו את השיכור: "האם בטוחה הדרך ביער או לא?" ענה להם השיכור כי אין כל חשש וסכנה ביער. "אם כן, מה הם סימני המכות, החבורות והפצעים שעל גופך?" שאלו האנשים. על שאלה זו לא ידע השיכור להשיב.
אחרים הפנו את אותה השאלה אל הפיכח. מובן שהוא הזהיר אותם וסיפר להם על הגזלנים, ואף הציע שיצטיידו בכלי נשק, שלא יעצרו בדרך ושיעברו את היער במהירות.