משחק המחבואים

רבי יחיאל מיכל מדרוהוביץ' היה נכדו של רבי ברוך ממז'יבוז'. פעם אחת בילדותו שיחק יחיאל מיכל במשחק המחבואים עם ילד אחר, ושהה במחבוא זמן רב כדי שלא יוכל הילד למצוא אותו. לאחר שעברה שעה ארוכה ולא בא חברו לחפשו יצא מן המחבוא ולא מצא את החבר, והרגיש שלא חיפשו חברו מלכתחילה.
רץ הילד אל חדרו של הסב בבכי ובכעס על חברו שלא רצה לחפשו. כששמע ר' ברוך על מה שאירע החל לבכות בכי מר ואמר: "הלוא כך אומר גם הקדוש ברוך הוא – אני מסתיר את עצמי במחבואים ואין מי שמחפש אותי."