משאול תחתיות ועד לרקיע

אחרי מותו של היהודי הקדוש מפשיסחה ישב בנו, רבי ירחמיאל על כיסאו, אולם רבים מן החסידים הלכו אחרי רבי שמחה בּוֹנִים. דרכו של ר' שמחה בונים מפְּשִׁיסְחַה עוררה מחלוקת וקוממה עליו רבים ממנהיגי החסידות, וכאשר התכנסו מנהיגים חסידיים רבים בחתונה באוסטיליה, העמידו ועדה בראשות רבי אברהם יהושע השל מאפטא, שכונה "אוהב ישראל", כדי להחליט אם להחרים את ר' שמחה בונים מפשיסחה.

באותו מעמד העיד ר' ירחמיאל, בנו של היהודי הקדוש, על יחסו של אביו לרבי שמחה בונים:

"אבי אמר על ר' שמחה בונים: 'הוא נקודת לבבי.' ופעם אחת הגיע ר' שמחה בונים מדנציג ודיבר עם אבי בעניינים של מה בכך על הנעשה בעיר הגדולה. אותי זה הכעיס שהוא מבטל את זמנו של אבי בדברי חולין פשוטים, אבל אבי ציווה עלי ללכת ללוות אותו לביתו, וכשחזרתי הרגיש בתרעומת שלי, ואמר לי 'דע שמה שדיבר אתי ר' שמחה בונים יש בו מכל מה שיש משאול תחתיות עד לרום הרקיע.' אלה היו דברי אבי על רבי שמחה בונים."