מצות מדם יהודים

רבי לוי יצחק מברדיטשוב שמע כי במקומות שבהם מכינים את המצות עובדות נשים עבודת פרך, מן הבוקר ועד כמה שעות לתוך הלילה.
בא ר' לוי יצחק אל בית המדרש וצעק:
"שונאי ישראל מאומות העולם אומרים עלינו שאנו לשים את המצות בדם נוצרים. זה בוודאי שקר וכזב. אבל אהה! הנה לשים ואופים כאן את המצות בדם של יהודים, אם עובדים הם כך בעבודת פרך!"