מעשה משבעת הקבצנים

חלק אחד עשר - הקבצן ללא ידיים

ביום השישי היו גם כן שמחים. והיו מתגעגעים – איך מביאים לכאן את הקבצן שהיה בלי ידיים?
והנה הוא בא ואמר: "הנני! הנה באתי אליכם לחתונה."
ונשק אותם ואמר להם גם הוא: "אין אני בעל מום כלל. באמת יש לי כוח בידיי, רק שאין אני משתמש בו בעולם זה. כי אני צריך את הכוח לעניין אחר. ויש לי הסכמה על כך מן המבצר-של-מים.
כי פעם אחת ישבנו יחד כמה אנשים, והיה כל אחד ואחד מתפאר בכוח שבידיו. זה התפאר שיש לו גבורה זו בידיו, וזה התפאר שיש לו גבורה פלונית בידיו, וכן כל אחד התפאר בגבורה שיש לו בידיו.
אחד התפאר שיש לו כוח וגבורה כזו בידיו, שכשהוא יורה חץ הוא יכול לחזור ולמשוך אותו אליו, כי יש לו כוח כזה בידיו, שאף על פי שכבר ירה את החץ הוא יכול לחזור ולמשוך אותו אליו.
ושאלתי אותו: 'איזה חץ אתה יכול להחזיר?'
כי כשרוצים לירות חץ, מושחים אותו באיזה רעל. ויש עשרה מיני רעל, כשמושחים ברעל זה, החץ מזיק כך, וכשמושחים ברעל אחר הוא מזיק יותר. כך יש עשרה מיני רעל, שכל אחד מזיק יותר מחברו. ועל כן, יש עשרה מיני חצים, כי החצים הם ממין אחד, אלא שבכל פעם משנים את הרעל שמושחים בו את החץ, ועל כן הם נקראים עשרה מיני חצים.
גם שאלתי אותו אם קודם שהגיע החץ יכול להחזירו, או גם לאחר שהגיע החץ, עדיין יכול להחזירו.
ועל זה השיב: 'אפילו לאחר שהגיע החץ, עדיין אני יכול להחזירו.'
'ואיזה מין חץ אתה יכול להחזיר?'
השיב: 'חץ ממין פלוני.'
אמרתי לו: 'אם כן, אינך יכול לרפא את בת המלכה. מאחר שאינך יכול לחזור ולמשוך כי אם מין חץ אחד, על כן אינך יכול לרפא את בת המלכה.'
אחד היה מתפאר שיש לו כוח כזה בידיו, עד שמי שהוא לוקח ומקבל ממנו דבר – בכך הוא נותן לו, כי קבלתו בידו היא נתינה בעבור חברו, וממילא הוא בעל צדקה.
ושאלתי אותו איזו צדקה הוא נותן, כי יש עשרה מיני צדקה.
השיב שהוא נותן אחד מתוך עשרה.
אמרתי לו: 'אם כן, אינך יכול לרפא את בת המלכה. כי אינך יכול כלל לבוא אל מקומה, כי אינך יכול לעבור כי אם חומה אחת במקום שהיא יושבת שם, ועל כן אינך יכול לבוא אל מקומה.'
אחד התפאר שיש לו כוח כזה בידיו, עד שיכול לתת חכמה לממונים שיש בעולם, על ידי שסומך עליהם בידיו.
שאלתי אותו: 'איזו חכמה אתה יכול לתת בידיך?' כי יש עשרה מיני חכמה.
השיב: 'חכמה פלונית.'
אמרתי לו: 'אם כן, אינך יכול לרפא את בת המלכה. כי אינך יכול לדעת מה הדופק שלה. כי יש עשרה מיני דופק, ואתה אינך יכול לדעת כי אם דופק אחד.'
אחד התפאר שיש לו כוח כזה בידיו, שכשיש רוח סערה הוא יכול לעכבו בידיו.
שאלתי אותו: 'איזה רוח אתה יכול לאחוז בידיך?' כי יש עשרה מיני רוחות.
השיב: 'רוח פלונית.'
אמרתי לו: 'אם כן, אינך יכול לרפא את בת המלכה. כי אינך יכול לנגן לפניה כי אם ניגון אחד. כי יש עשרה מיני נגינה, והנגינה היא הרפואה שלה. ואתה אינך יכול לנגן כי אם ניגון אחד מהעשרה הנ"ל.'
שאלו אותי האנשים: 'מהי היכולת שלך?'
השבתי: 'אני יכול מה שאין אתם יכולים. כלומר, את כל תשעת החלקים הנ"ל שאין אתם יכולים – להחזיר חצים, ולתת צדקות, ולתת חכמות, ולנגן ניגונים – אני יכול הכול.'"

קראו עוד