מכה בלב

כמו אדמו"רים אחרים נהג רבי משה מקוברין לכנס את חסידיו בשבת סביב שולחנו ולדבר באוזניהם.
פעם אחת אמר ר' משה: "אני רואה שכל הדיבורים שדיברתי על שולחני לא נכנסו ללבו של איש.
תשאלו מאין אני יודע? הרי 'לֹא נָבִיא אָנֹכִי וְלֹא בֶן-נָבִיא.' אתם צודקים – לא נבואה היא זאת. אבל אני יודע שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. ומה קורה כשהדברים לא נכנסים אל הלב? השם יתברך עושה חסד עם האיש המדבר, שלא יישארו דיבוריו, חלילה, בלי מקום, וכל הדיבורים שיצאו מלבו חוזרים אל לבו.
והרי רואה אני שכל הדיבורים שלי חזרו אליי ללבי ונתנו לי קלַאפּ, מכה בלב." והרבי מאוסטרבה אמר על ר' משה פעם שאילו היה לו לפני מי לדבר היה הדבר מאריך את חייו.