מי מפרנס את הקדוש ברוך הוא

פעם הלך רבי שלום מקָמִינְקָא ברחוב ופגש אדם שלא הכיר. שאל ר' שלום את האיש "מי אתה?" אך הזר סירב להשיב לו, ואף הוסיף: "איזו תועלת תצמח לך אם תדע מי אני?"
השיב לו הרבי: "על הקדוש-ברוך-הוא נאמר 'וְאַתָּה קָדוֹשׁ יוֹשֵׁב תְּהִלּוֹת יִשְׂרָאֵל' (תהלים כב, ד), ו'יושב' פירושו כמו ששגור בפי העם, שכשרוצים לדבר על פרנסתו של אדם, אומרים: 'פלוני יושב על סכום כזה וכזה.' וכן כשאדם מכהן ברבנות אומרים עליו שהוא 'יושב על כיסא הרבנות.'
אם כן, הקדוש ברוך הוא, על מה הוא 'יושב'? – על תהילות ישראל שישראל משבחים ומפארים אותו.
והנה, כשאדם פוגש חבר שלא ראה זמן רב, הוא אומר: 'ברוך השם שזכיתי לראותך!' – ובכך משבח את הקדוש ברוך הוא. לכן טוב להכיר כל יהודי, כדי שכל פעם שייפגשו שני יהודים יוכלו להלל ולשבח את השם יתברך."
אמר האיש לר' שלום: "דע לך שאני הוא אליהו הנביא. ושמעתי שבשמים משבחים ומפארים את דבריך אלו."