מי מאמין לסיפורי חסידים?

אמר רבי שלמה מרַדומְסק: "מי שמאמין לסיפורי הבעל שם טוב הוא טיפש, ומי שאינו מאמין בהם – אפיקורס".