מופתים מתחת לשולחן

רבי שניאור זַלמן מלַאדי, מייסדה של חסידות חַבַּ"ד, סיפר כי אצל רבו, המגיד ממֶזריטש, יכולים היו לשאוב רוח הקודש בדליים.
עוד סיפר כי המופתים והנסים היו מונחים שם מתחת לספסלים, אך לא היה פנאי להתכופף ולהרימם.
רק כשישב בעצמו על כס האדמו"רות והפך לרבי, הבין כי לצורך כך צריך גם מופתים. לשם כך הלך אל אחד מזקני החסידים, רבי מיכל מזלוֹטשוֹב, וממנו למד חוכמה זו.