מה עשיר צריך לאכול?

איש עשיר בא אל המגיד מקוֹז'נִיץ. שאל אותו המגיד: "מה אתה נוהג לאכול בכל יום?", ענה לו העשיר שהוא נוהג כמו עני, ואוכל פת במלח.
כעס עליו המגיד על שאינו אוכל בשר ואינו שותה מי דבש כמו כל העשירים, ואילץ אותו להבטיח שמעתה יאכל בשר וישתה מי דבש בכל יום.
לאחר שהלך העשיר שאלו החסידים את המגיד: "מדוע דרשת מהעשיר לאכול בשר ולשתות מי דבש?"
ענה להם המגיד: "אם העשיר יאכל בשר ומי דבש – הוא ידע שהעניים צריכים לאכול פת במלח, אבל אם הוא עצמו יאכל פת במלח, הוא עלול לחשוב שעניים צריכים לאכול פחות מזה – אבנים".