לתת לאלוהים להיכנס

פעם אחת פנה הרבי מנדל מקוצק אל כמה אנשים נכבדים ושאל: "היכן נמצא אלוהים?"
צחקו האנשים והשיבו: "בכל מקום – הרי נאמר 'מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ'!"
אמר הרבי: "הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שנותנים לו להיכנס".