לשמוע מרחוק

פעם אחת, נדחק אחד החסידים לעמוד סמוך לרבי יהושע מפּוּריסוֹב כדי לשמוע את דבריו. אמר לו הרבי: "אם אתה מאמין שבאת לכאן לקבל תורה חדשה, הרי שכאן הוא הר סיני. זכור כי בהר סיני הייתה הגבלה – כל אחד עמד רק במקום שהותר לו, ולא נכנס אל התחום שנועד לאחרים. כך עמדו בהר סיני בני ישראל, ולא דחקו לעמוד במקום עליון יותר, או לעלות בהר כדי להתקרב אל השם. אף אתה, אל תידחק למקום שאינו שלך."
ועוד מספרים, שפעם אחת היה הקהל נדחק כדי לשמוע תורה מפי הרבי מאפטא. אמר להם הרבי: "לשווא אתם נדחקים. מי שצריך לשמוע – ישמע גם מרחוק. ומי שאינו צריך – גם אם יתקרב לא ישמע דבר."