לרקוד בלוויה

רבי מאיר, מחבר הספר "כתר תורה", ובנו של רבי לוי יצחק מבֶּרְדִיטשוֹב, נפטר מן העולם בשעה שאביו עוד היה בחיים. בשעת הלוויה הלך ר' לוי יצחק אחרי ארונו של בנו בריקוד ובמחולות.
שאלו אותו החסידים: "אמנם נאמר כי יש לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה (משנה, ברכות, פרק ט משנה ה), ובכל זאת, השמחה שהראית אינה מובנת לנו."
ענה להם ר' לוי יצחק: "שמח אני שכשם שהבאתי נשמה טהורה שנולדה לעולם, כך אני מחזיר אותה טהורה."