לראות את סודות הלב

לרב אחד, שהיה מתלמידיו של רבי פנחס מקוריץ, באו פעם מחשבות כפירה.
תוהה היה כיצד ייתכן שהקדוש ברוך הוא יודע מה חושב האדם בלבו. וכיוון שמנעוריו היה מושרש בתורה וביראת שמים היו לו צער וייסורים מהרהורים אלו.
לבסוף נסע אל רבו ר' פנחס, כדי לספר לו על צרתו ולבקש כי יסייע לו לפשט את העקמומית שנכנסה בלבו.
כשקרב אל בית הרבי הביט בו ר' פנחס מבעד לחלון, ומיד ידע על הרהוריו של הרב ורעיונותיו הכוזבים.
אך נכנס הרב אל הבית, ובטרם בירכו זה את זה לשלום, אמר לו ר' פנחס: "וכיצד לא יֵדע הבורא – הלוא אפילו אני יודע מה שבלבך!"
מיד סב הרב וחזר אל ביתו כשהוא שלם ברוחו ונפשו שקטה.