לקנא בחוטא

פעם אחת פגש רבי לוי יצחק מברדיטשוב את שופט העיר, שהיה אדם רשע מאוד, אלים ותקיף.
ר' לוי יצחק תפס אותו בבגדו ואמר לו: "מקנא אני בך מאוד. שהרי אתה 'בעל עבֵרה' גדול, ואם תחזור בתשובה הרי יהפכו כל העבֵרות שלך לזכויות, ואז יהיו לך יותר זכויות ממני."