לנענע את השמים

פעם אחת בכה רבי נפתלי מרופְּשִיץ ואמר: "אני נכדו של רבי יצחק הלוי הורוביץ מהַמבּוּרְג ולמרות זאת, כשאני מנענע את ארבעת המינים בחג הסוכות לא פועל הדבר ולא משפיע בשמים. ואילו משרתי הירְש הוא חייט פשוט ואתרוגו אינו מהודר, ובכל זאת כל השמים מזדעזעים כשהוא מנענע את אתרוגו."