לנגן את התורה

רבי הירש היה חסיד ותיק וחזן בחצרותיהם של רבי שמחה בּוֹנִים מפְּשִׁיסְחַה ורבי מנחם מנדל מקוֹצְק.
כשהגיע ר' הירש לראשונה אל רבי יהודה אריה אלתר מגור, היה רבי יהודה אריה צעיר עדיין וסירב לנהוג כרבי ולהנהיג קהילה, וממילא לא דרש בתורה על שולחנו. ביקש ר' הירש: "רבי, אמור לנו דברי תורה." ענה לו ר' יהודה לייב: "אדרבה, אמור אתה, שאתה מבוגר וותיק ממני." אמר לו ר' הירש: "רוצה אני, אך איני יודע באיזה ניגון לומר תורה."