למה להתחלף

נושאים:

אמר רבי שמחה בונים מפשיסחה:
"אם היו שואלים אותי כמה תיתן בתמורה לכך שאתה תהיה כמו אברהם אבינו והוא יהיה כמוך – לא הייתי נותן אפילו פרוטה.
וכי מה יועיל לו לקדוש ברוך הוא אם אברהם אבינו ואני נתחלף?"