למדתי כלום

רבי אהרן מקרלין היה נוסע תמיד אל רבו, המגיד הגדול ממזריטש. כמה פעמים שאלו אותו: "מה למדת מרבך?"
ענה ר' אהרון ביידיש: "גאר-נישט", שום דבר.
אחר כך הוסיף ואמר: "וזה הדבר שלמדתי – שכעת יודע אני שאני שום דבר ולא כלום."